Islam – rytuały i dogmaty

Kilka lat temu realizowaliśmy w naszej szkole projekt  pt. „W KRĘGU ISLAMU” dzięki czemu  uczniowie mogli zapoznać się z szeroko rozumianą kulturę muzułmańską.  Dzisiaj, w ramach projektu edukacyjnego Unii Europejskiej Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, gościliśmy  panią profesor Katarzynę Górak-Sosnowską – wykładowcę  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie –  wybitną specjalistkę i znawczynię tematyki arabskiej i muzułmańskiej. Podczas prelekcji poznaliśmy znaczenie tajemniczo brzmiących nazw: szahada, salat, hadżdż, zakat, saum, które okazały się być głównymi filarami islamu. Dowiedzieliśmy się również, że wypowiadanie zdania: „Nie ma Boga innego niż Bóg” bez wzbudzania w sobie intencji do przechodzenia na islam wg szahady, nie czyni człowieka muzułmaninem. Okazało się także, że wyznawcy islamu wierzą w przesądy,  predestynację, a także w anioły.

Wykłady pani Profesor dotyczące problematyki muzułmańskiej pozwoliły nam nie tylko poznać kulturę, obyczaje, zwyczaje muzułmanów, ale przede wszystkim rozwiać  stereotypy na  temat świata arabskiego i jego religii.