Pomagamy Amelce

Zbierając kolorowe nakrętki i makulaturę pomagamy Amelce.