Z ekologią za pan brat

Zespół z naszej szkoły pod opieką pani Doroty Kudyby włączył się w realizację projektu organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od lat specjalizuje się w edukacji nieformalnej w obszarze nauk przyrodniczych oraz zastosowań nowych technologii w zarządzaniu środowiskiem. Celem naszego projektu jest:

  • popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony;
  • promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, dzięki którym każdy uczestnik może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim bezpośrednim otoczeniu;
  • poznanie indywidualnego spojrzenia na ekologię.

Etap I – elektroniczny test wiedzy na portalu konkursu i zdjęcia wiekowych drzew z opisem – już za nami. Zostaliśmy zakwalifikowani do etapu II. O wynikach poinformujemy pod koniec grudnia. Życzcie nam powodzenia…