Dzień otwarty

Zobacz relację fotograficzną z dnia otwartego szkoły (25 kwietnia 2017 r.)