Jak prawdziwi naukowcy

W sobotę 25 marca 2017r. uczniowie zainteresowani biologią oraz chemią odwiedzili Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni. Wizyta ta zapoczątkowała współpracę między szkołą a uczelnią. Uczniowie planowanego od przyszłego roku IX LO będą mogli systematycznie uczestniczyć w tego typu warsztatach. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie uniwersyteckim.

Po przyjeździe do instytutu najpierw uczestniczyliśmy w wykładzie poświęconym biotechnologii (m. in. czym jest ta nauka, od jak dawna istnieje). Była też mowa o tym, czym zajmuje się instytut na co dzień. Wykład zakończył się krótkim filmem o genach odpowiadających za fluorescencję w chirurgii.

Następnie podzielono nas na dwie grupy, z których każda miała przeprowadzić doświadczenia pod opieką pracownika naukowego. Część uczniów zajmowała się izolowaniem DNA z drożdży oraz hodowlą bakterii i obserwowaniem ich pod mikroskopem. Inni zaś kroili tkanki i zakładali z nich hodowlę komórek.

Mieliśmy też okazję posłuchać o najnowszych badaniach przeprowadzanych w instytucie. Na koniec obserwowaliśmy pod mikroskopem tkanki ludzkie i zwierzęce (m.in. krew ptaka i ssaka oraz fragmenty mózgu).

Ten wyjazd z pewnością dostarczył nam niezwykłych wrażeń, wzbogacił w wiedzę, a także udowodnił, że biotechnologia daje wiele możliwości.

Justyna Kołodziej