Nauczanie dwujęzyczne

INFORMACJE OGÓLNE

Nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w Polsce od roku szkolnego 1991/1992. Początkowo klasy dwujęzyczne tworzono w liceach ogólnokształcących, dopiero później objęło ono gimnazja oraz szkoły podstawowe. Realizuje je nauczyciel przedmiotu, który posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 lub nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego.

NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE W IX LO W RZESZOWIE

W klasach dwujęzycznych naszego liceum wprowadzane są elementy języka obcego na dwóch przedmiotach niejęzykowych. Zajęcia tylko częściowo prowadzone są w języku obcym, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami pewne zagadnienia trudno jest zrozumieć, nawet jeśli przyswajane są w języku ojczystym. W klasach tych jest zwiększona liczba godzin języka angielskiego (3 dodatkowe godziny).

 

Powrót do góry